이미지명

Giới thiệu công ty

Trung tâm Dịch vụ
Khách hàng
Tư vấn
Tel 041-854-0307
Fax 041-854-0309
Home > 베트남메인 > Giới thiệu công ty > Lịch sử công ty

Lịch sử công ty

2015년

2015.04.02 제품 압축강도 57.2MPa 인증획득(한국건서생활환경 시험연구원)
2015.03.17 Vào ngày 17 tháng 3 năm 2015 được chọn vào KOTRA "Kinh doanh xuất khẩu trong nước
2015.03 Cấp 3 bằng sáng chế, 3 bằng thiết kế vào tháng 3 năm 2015
2015.03.12 Mở trang web(kingslat.com) ngày 12 tháng 3 năm 2015
Trang chủ di động(kingslat.com)
2015.02.28 Đăng ký doanh nghiệp VENTURE ngày 28 tháng 2 năm 2015

2014년

2014.12.01 Chuyển đến trung tâm hợp tác công nghiệp KAIST ngày 01 tháng 12 năm 2014
2014.11.10 Với cường độ nén sản phẩm 55MPa đạt được chứng chỉ( Viện nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm cuộc sống của Hàn Quốc) vào ngày 10 tháng 11 năm 2014
2014.06.19 Sản xuất đại trà và bắt đầu giao hàng vào ngày 19 tháng 6 năm 2014
2014.06.16 Sản xuất nguyên mẫu vào ngày 16 tháng 6 năm 2014
2014.04.28 Công ty SAMSUNG CONCRETE CO., Ltd. thành lập vào ngày 28 tháng 4 năm 2014
이미지명