이미지명

Giới thiệu công ty

Trung tâm Dịch vụ
Khách hàng
Tư vấn
Tel 041-854-0307
Fax 041-854-0309
Home > 베트남메인 > Giới thiệu sản phẩm > Tiêu chuẩn sản xuất

Tiêu chuẩn sản xuất

※ Dử liệu Concrete - slat (hiện tại ngày 1 tháng 3 năm 2015)

Tên mặt hàng Chiều dài(mm) Trọng lượng(kg) Chiều rộng(mm) Độ dày(mm)
Contrasl 2400 158 500 80
2300 152
2250 149
2200 146
2100 137
2000 133
1900 126
1800 120
1700 112
1600 106
1500 99
1400 93
1300 97
1200 80
1100 71
1000 67
900 61
800 55
700 49
600 42
500 36

※ Dử liệu các sản phẩm khác( hiện tại ngày 1 tháng 3 năm 2015)

Tên Chiều dài(mm) Chiều cao(mm) Độ dày(mm) Trọng lượng(kg)
Vách ngăn
(đục lỗ một nửa)
2,000 950~1150 50 190
Vách ngăn
(Chặn hoàn toàn)
2,000 950~1150 50 210
Giá đở 2,000 140 140 84
Cửa ra vào 850 900 50 80
Giá đở thêm 250 950 50 30
Bảng tường 900 140 50 15
이미지명