이미지명

Giới thiệu công ty

Trung tâm Dịch vụ
Khách hàng
Tư vấn
Tel 041-854-0307
Fax 041-854-0309
Home > 베트남메인 > Giới thiệu sản phẩm > Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Chất lượng của sản phẩm Concrete-slat là do cường độ nén quyết định và theo đó tính vững chắt của cường độ nén là do tỷ lệ của nước, sức mạnh của sắt vụn v.v.v . Chúng tôi sử dụng 3~5% tỷ lệ của nước rất nhỏ, nghiền đá Granite để tạo ra sản phẩm mang tiêu chuẩn quốc tế , chúng tôi rất tự hào về cường độ nén có tiêu chuẩn quốc tế và đang sản xuất với số lượng nhiều.

 

  Tuổi thọ dự đoán là trên 36 năm  

 Bằng sở hửu kinh doanh : Quyền sở hửu hạng 10-2015-0037215 

hông hề sử dụng cát sản phẩm mang tính chất môi trường tự nhiên và được sản xuất từ đặt tính của đá nhiễm nên sự thoát hơi của độ ảm rất xuất sắc.( Cát mang đặc   tính giữ độ ẩm nhưng đá nhiễm thì thoát độ ẩm ngay lập tức)

이미지명